| |
PLASTOPEX

CISTERNE

Za skladištenje i manipulisanje nafte, lož ulja, dizel goriva, hemikalija, vode za piće, alkoholnih i bezalkoholnih pića, tehničke vode, životnih namirnica, deterdženata

PLASTOPEX

KACE

Zu skladištenje pijaće vode i raznih hemikalija, zrnastih materija, stočne hrane i u fermentaciji voća i povrća, šljiva, grožđa, jabuka, komine, kupusa, vina, rakije

PLASTOPEX

PONTONI

Za splavove, katamarane, trimarane, kaveze za uzgajališta ribe, plutajuće barijere za skupljanje i usmeravanje otpada, molove u marinama, pristajne dokove, plutajuće platforme i ostala plovila

PLASTOPEX

SEPARATORI

Za prečišcavanje otpadnih voda sa površina izloženih padavinama i većoj količini taloga - saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, servisi, garaže, industrijski pogoni