| |

Plastični rezervoari za vodu, naftu, hemikalije

Izmenjeno:
Plastični rezervoari za vodu, naftu, hemikalije
Plastični rezervoari za vodu, naftu, hemikalije
Plastični rezervoari za vodu, naftu, hemikalije

Plastični rezervoari su vertikalni rezervoari od plastike koji se proizvode tehnologijoom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena. Tako dobijen plastični rezervoar je rešio mnoge probleme pri skladištenju i manipulisanju tečnostima (rezervoari za vodu, naftu, gorivo), agresivnim hemikalijama i rasutim materijama u industriji.

Naši rezervoari za vodu, gorivo, naftu i hemikalije pokazali su se efikasnim zbog više korisnih karakteristika. Otporni su i istrajni, laki za manipulaciju i ugradnju i jednostavni za upotrebu. Plastični rezervoari imaju široku primenu u raznim delatnostima, pri čemu im je osnovna funkcija skladištenje vode. Upotrebljavaju se za odlaganje pitke vode ili navodnjavanje u poljoprivredi. Koriste se i u hemijskoj proizvodnji ili za pripremu hrane, a svoju upotrebu su našli i u odlaganju svih vrsta tečnosti organskog i neorganskog porekla.

Koriste se kao:
 • rezervoari za vodu za piće
 • rezervoari za protivpožarnu vodu
 • rezervoari za navodnjavanje
 • rezervoari za otpadne vode
 • rezervoari za tehničku vodu
 • rezervoari za hemikalije
 • rezervoari za fermentaciju voća
 • rezervoari za alkoholna i bezalkoholna pića
 • rezervoari za naftu
 • rezervoari za lož ulje
 • rezervoari za dizel gorivo
 • rezervoari za životne namirnice

PLASTOPEX rezervoari mogu biti nadzemni i ukopavajući, pri čemu se zbog uštede u prostoru i sigurnosti najčešće ukopavaju u zemlju. Ukoliko se postavljaju kao nadzemni, moraju se obezbediti lege od plastike ili drugih materijala. Pored unutrašnjeg hidrostatičkog pritiska konstruisani su da uspešno trpe i spoljašnja opterećenja zatrpanog sloja zemlje, ako se ukopavaju, ili dinamičko kretanje tečnosti prilikom utakanja, istakanja ili prevoza, ako su nadzemni. Primenu ovi plastični rezervoari našli su u domaćinstvima, školama, vrtićima, vikend naseljima hotelskim i motelskim smeštajima kao i u industriji za skladištenje pijaće, fekalne ili tehničke vode, kao rezervoari za naftu, dizel i lož ulje. Rezervoari od plastike se koriste umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje domaćinstava, vikendica i čitavih naselja.

Rezervoari sa posebnom namenom

Termoizolovani rezervoari su izolovani poliuretanskom penom između duplih zidova što usporava razmenu toplotne energije između medijuma i okoline, a samim tim održava se konstantna temperatura medijuma unutar termoizolovanih rezervoara, što isključuje upotrebu grejača ili hladnjaka, kao dodatne aparature. Mogu se koristiti u ugostiteljstvu, domaćinstvu, u procesnoj industriji, u prehrambenoj i konditorskoj industriji, pri masovnoj eksploataciji vode, piva, bezalkoholnog pića, preradi i otkupu mleka.

Rezervoari sa duplim zidom najčešće se koriste u hemijskoj industriji za skladištenje agresivnih i opasnih fluida. Izrađuju se u zavisnosti od namene i vrste medijuma koji se skladišti u njima. Unutrašnji rezervoar je namenjen za skladištenje tečnosti, a spoljašnji je prihvatni i ima ulogu da u slučaju havarije osnovnog rezervoara prihvati tečnost da ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi i životne sredine.

PLASTOPEX vertikalni rezervoari po zahtevu kupca mogu biti opremljeni armaturama od plastike (priključcima sa unutrašnjim navojem, prirubnicama, ventilima, slavinama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima, oduškom, prelivom, penjalicama, stopama za ankerisanje, uškama za nošenje, mlaznicama, nosačima za miksere i slično).

Osobine plastičnih rezervoara

Plastični rezervoari PLASTOPEX proizvedeni od polietilena visoke gustine HDPE i polipropilena PPH imaju višestruke prednosti u odnosu na rezervoare od tradicionalnih materijala, pri čemu se HDPE nalazi na pozitivnoj listi materijala Evropske unije za skladištenje vode za piće. To naše proizvode čini ekološki ispravnim. U primeni rezervoari ne kontaminiraju svoj sadržaj, niti sadržaj istih može izazvati hemijsku reakciju sa materijalom od koga su rezervoari napravljene. To znači da su praktično bez ukusa i mirisa i ne mogu biti sredina u kojoj se razvijaju alge ili bakterije, što je naročito bitno u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. HDPE tip PE 80 i PE 100 omogućava da naši rezervoari karakterišu:

 • ekološki ispravni, ne zagađuju životnu sredinu
 • jednostavni za odrzavanje, imaju glatke unutrašnje zidovi što omogućuje lako čičćenje
 • otporni na UV zračenje, mogu se koristiti napolju bez ikakvih zaštita, to im omogućuje UV stabilizator u vidu aktivne čađi
 • otporni su na koroziju, ne zahtevaju bilo kakvu antikorozivnu zaštitu ili remont
 • dosta su lakši od tradicionalnih rezervoara što im omogućuje lakši, brži i jeftiniji transport i manipulaciju
 • konstruisani su tako da mogu biti predmet grube manipulacije.
 • dugotrajni, dugi atmosferski uticaji ne utiču na funkcionalnost rezervoara (vek upotrebe preko 50 godina)
 • izuzetna mehanička svojstva, velika zatezna čvrstoća i otpor na pritisak i habanje zbog malog koeficijenta trenja, izuzetna žilavost
 • hemijski postojani na većinu hemikalija i agresivnih materija
 • termo otporni - na temperaturama od -30°C do +100°C
 • odlična otpornost na abraziju, zbog čega su pogodni za rad sa rastvorima koji zahtevaju mešanje

Zapremina (l) Prečnik (mm) Visina (mm)
250 600 900
1000 1000 1270
2000 1300 1510
3000 1600 1500
5000 1600 2500
6000 1600 3000
8000 2000 2550
12000 2000 3880
15000 2400 3320
25000 2400 5600
30000 2400 6800
40000 3000 5670
Zapremina (l) Prečnik (mm) Visina (mm)
500 800 1000
1500 1200 1330
2500 1400 1650
4000 1600 2000
5000 2000 1600
7000 2000 2230
10000 2000 3190
15000 2000 4800
20000 2400 4500
25000 3000 3530
35000 3000 4960
50000 3000 7100