| |

Plastične septičke jame

Izmenjeno:
Plastične septičke jame
Plastične septičke jame
Plastične septičke jame
Plastične septičke jame

Plastične septičke jame se koriste za taloženje i delimično prečišćavanje otpadnih voda. Naše septičke jame su savremeno rešenje za odlaganje otpadnih voda u domaćinstvima, školama, vrtićima, vikend naseljima, hotelskim i motelskim smeštajima.

Na ovim prostorima kanalizacioni sistemi uglavnom nisu rešeni, čak ni u urbanim sredinama. Septičke jame od plastike su idealno rešenje za sva domaćinstva koja nisu priključena na ove sisteme. Otporne su na visoke i na niske temperature, a ne šteti im ni UV zračenje. Na njih ne utiču hemijske supstance iz zemljišta i domaćinstva. Pošto su izrađene od PEHD ne postoji mogućnost korozije. Podzemne vode ne utiču na njih. Štite od zaraza i neugodnih mirisa.

PLASTOPEX proizvodi plastične septičke jame tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine PEHD, materijala izuzetne hemijske postojanosti, koji ne prima mirise od tečnosti niti ih odaje, pa je apsolutno podesan za skladištenje sanitarno-fekalnih otpadnih voda. PEHD je neporozan i otporan na sve vrste hemjiskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima. Osim pomenute hemijske otpornosti i dugog veka trajanja (oko 50 godina), materijal PEHD poseduje i odlične mehaničke karakteristike od kojih je, za septičke jame, najznačajniija njegova velika statička nosivost tj. velika otpornost na pritisak i lom. Pored toga, otporan je na habanje, zbog malog koeficijenta trenja pa sprečava pojavu riseva pri upotrebi. Izuzetno je otporan na ekstremne temperature (od -30°C do +80°C). Tokom radnog veka ne zahteva posebno održavanje.

Prednosti plastičnih jama
  • Mala težina olakšava transport i montažu
  • Povoljna cena
  • Otporne na abraziju i koroziju
  • Dug vek trajanja - preko 50 godina
  • Ne zagađuje životnu sredinu
  • Ne zahtevaju posebno održavanje
  • Potpuno vodonepropusne i neporozne
  • Otporne na uticaj podzemnih voda
  • Otporne na hemikalije koje se koriste u domaćinstvu
  • Jednostavno postavljanje, brza montaža

Tipovi septičkih jama

Neprotočne septičke jame koriste se u slučajevima kada ne postoje izgrađeni sistemi kanalizacionih mreža i mesto gde bi se delimično prečićena voda iz protočnih septičkih jama odvela putem cevovoda i drenažnih kanala u zemlju a da pritome nisu ugroženi izvori pitke vode. Možemo ih upotrebljavati za najviše 50 osoba.

Protočne septičke jame se mogu koristiti kao privremeno rešenje za odvođenje otpadnih voda tamo gde je predviđena izgradnja kanalizacije i moraju biti ugrađene na pristupačnom mestu za održavanje i pražnjenje. Pražnjenje ovakvog sistema sptičkih jama obavlja se jednom godišnje. Koriste se dva tipa protočnih jama - dvokomorne i trokomorne.

Dvokomorne i trokomorne protočne septičke jame su sistemi za prikupljanje sanitarno - fekalnih otpadnih voda iz domaćinstava. Koriste se u slučajevima kada ne postoje izgrađeni sistemi kanalizacionih mreža. Septičke jame sa delimičnim biološkim prečišćavanjem otpadnih voda se koriste u svrhu odstranjivanja plutajućih i ostalih supstanci koje se mogu otkloniti separacijom. Odvod iz protočnih septičkih jama u površinske vode nije dopušten, ali ih možemo provesti putem cevovoda i drenažnih kanala u zemlju u ponorni sistem, ukoliko pri tome nisu ugroženi izvori vode.

Uputstvo za ugradnju

Dužina i širina rupe mora biti minimalno po 25 cm veća sa svake strane u odnosu na dimenzije septičke jame. Nakon kopanja rupe potrebno je izvršiti nivelaciju dna rupe sa peskom u visini od 10 cm. Posle spuštanja septičke jame u rupu slobodan prostor se ispunjava peskom do 2/3 visine jame. Ovde je potrebno povesti računa da ne ostane slobodnog prostora između jame i peska.

Ostali deo rupe se može ispuniti zemljom koja je dobijena prilikom kopanja. Na ovaj način se osigurava od dodira sa zemljom i pravi se svojevrsni tampon između septičke jame i zemlje. Ukoliko su u zoni ugradnje prisutne podzemne vode, potrebno je izvršiti ankerisanje. Kada je nadsloj veći od 50 cm ili kada je prisutno saobraćajno opterećenje neophodna je ugradnja betonske rasteretne ploče.

Dimenzije septičkih jama
Zapremina (l) 500 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000 12000 15000
Prečnik (Ø mm) 800 1300 1000 1000 1200 1200 1200 1600 1200 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000
Dužina (mm) 1000 1270 1950 2600 2700 3700 3800 2500 5400 2500 3500 4000 5000 6000 7500 4700